ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V จำนวน ๔ เครื่อง
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ HP ๒๒๐ V จำนวน ๔ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสเอ็ม คอน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓


                        (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563