ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 9
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ณิชา การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                        (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563