ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุ ๒๐ กก.) จำนวน ๓๐๐ ถุง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุ ๒๐ กก.) จำนวน ๓๐๐ ถุง  นั้น
               ยางมะตอย จำนวน ๓๐๐ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.เซอร์เวย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


                        (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564