ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๓ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์คอม จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔


                      (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564