ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟสว่างประดับข้างทาง
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟสว่างประดับข้างทาง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟสว่างประดับข้างทาง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟสว่างประดับข้างทาง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่         นางสุภาวดี ชัยฤกษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๔๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


                       (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2564