ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๙ รายการ
   
 
   

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุอื่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เฉลิมกิจการไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๓๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


                       (นายโสภณ  ผสม) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2564