ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ (หน่วยตรวจสอบภายใน,กิจการประปา) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจอาร์ สื่อสาร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(นายสุทธิวงศ์      สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564