ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือรับสมัคร คู่มือแสดงรายรับรายจ่าย พิมพ์ใบสมัค(นายก,สมาชิก) และพิมพ์คู่มือสำหรับผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือรับสมัคร คู่มือแสดงรายรับรายจ่าย พิมพ์ใบสมัค(นายก,สมาชิก) และพิมพ์คู่มือสำหรับผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างพิมพ์คู่มือรับสมัคร คู่มือแสดงรายรับรายจ่าย พิมพ์ใบสมัค(นายก,สมาชิก) และพิมพ์คู่มือสำหรับผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               คู่มือการปฏิบัติงานหรือการใช้งาน(๕๕.๑๐.๑๕.๑๖ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเนียบ กรุ๊ป (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   

(นายสุทธิวงศ์   สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564