ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ถ้ำพรรณรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อตลับหมึก เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ถ้ำพรรณรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตลับหมึก Printronix P๘๐๐๐ จำนวน ๑ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเตอร์คอม จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 

(นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564