ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา้(ต่อ)
   
 
   

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณราที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา โดยมี

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ถ้ำพรรณรา จำนวน 2 คน

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ถ้ำพรรณรา จำนวน 22 คน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2564