ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (พร้อมพัดลมติดเพดาน) และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (พร้อมพัดลมติดเพดาน) และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (พร้อมพัดลมติดเพดาน) และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เต็นท์(๔๙.๑๒.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสายัน ชัยฤกษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   

(นายสุทธิวงศ์     สวัสดิวงศ์)
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2564