ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบภูเขาถ้ำ(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9
   
 
   

 http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0vhqi6ccZ3ZchpkERYHwooY6V_0y_kE6XLiiyR1uuT8ARqagf6w

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบภูเขาถ้ำ(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9

-------------------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบภูเขาถ้ำ(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามสัญญาจ้างเลขที่  CNTR-0111/61 ลงวันที่ 8  มีนาคม  2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

                    บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ในวันที่  17   เมษายน  2561  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  20  เมษายน   2561  เวลา 10.45 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

                    จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                 ประกาศ ณ วันที่   18  เดือนเมษายน  พ.ศ.2561

 

 

                                                                   (ลงชื่อ)

       (นายโสภณ          ผสม)   

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2561