ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและท่อดูดตัวหนอน
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและท่อดูดตัวหนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและท่อดูดตัวหนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สายส่งน้ำดับเพลิงและท่อดูดตัวหนอน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ที เอ็น ที เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
โสภณ ผสม  
(นายโสภณ ผสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2561