ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนานวิทยา เพิ่ม - เขตหมู่ที่ ๑๐
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนานวิทยา เพิ่ม - เขตหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนานวิทยา เพิ่ม - เขตหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายวิทยา เพิ่ม - เขตหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดี.ดี.ดุสิต การโยธา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
 
(นายโสภณ ผสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2561