ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างป้ายโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มีดีไซน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   

(นายโสภณ     ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562