ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๙
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านปิยะสิริคอนสตรัคชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
   

(นายโสภณ      ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562