ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณะ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)
   
 
   

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณะ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมครุภัณะ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ตรัยคอมเซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
   

(นายโสภณ      ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2562