ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบันได ขึ้น-ลง ท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบันได ขึ้น-ลง ท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียนหมายเลข ๘๒-๖๕๔๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างทำบันได ขึ้น-ลง ท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียนหมายเลข ๘๒-๖๕๔๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ทำบันได ขึ้น-ลง ท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียนหมายเลข ๘๒-๖๕๔๐ นศ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ช.เทพประทานพรการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๘๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563