คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [อ่าน 12 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวก2 [อ่าน 14 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39 ทวิ [อ่าน 11 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [อ่าน 15 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา21 [อ่าน 11 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [อ่าน 13 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งการขุดดิน [อ่าน 9 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีป้าย [อ่าน 14 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1