คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
 
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [อ่าน 26 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวก2 [อ่าน 24 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39 ทวิ [อ่าน 25 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [อ่าน 28 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [อ่าน 21 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา21 [อ่าน 26 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [อ่าน 29 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งการขุดดิน [อ่าน 21 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีป้าย [อ่าน 29 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1