คู่มือสำหรับประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
 
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [อ่าน 102 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวก2 [อ่าน 113 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา39 ทวิ [อ่าน 95 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [อ่าน 107 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [อ่าน 97 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตรา21 [อ่าน 126 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [อ่าน 99 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การแจ้งการขุดดิน [อ่าน 93 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
การรับชำระภาษีป้าย [อ่าน 114 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1